UAB „Devus“ inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus

UAB „Devus “ įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. komercijos modelius elektroninėje svetainėje bus skaitmenizuota daugelis veiklos procesų, kurie ankščiau buvo atliekami rankiniu būdu. Bus sukurta nauja moderni ir šiuolaikiška elektroninė svetainė, kurioje ne tik atsiras klientų savitarnos galimybės su užsakymo stebėjimo bei kitos funkcijos, bet bus įdiegta ir nauja paslaugų administravimo sistema.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti nauji skaitmeniniai klientų savitarnos bei elektroninės svetainės sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą.

Projektas finansuojamas UAB „Devus“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 48 525,00 Eur.

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Devus“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.15 – 2023.02.17.